Gənc ilahiyyatçı Elşad Mirini ifşa etdi

Bu məqaləni qiymətləndir
(1 Səs)

Mahir Şəkərov Elşad Mirinin müqəddəsliklə bağlı yalanını Quranla ifşa etdi.

Quranın müqəddəsliyini birbaşa təsdiq edən ayələr. (Quran, İncil, Zəbur, Tövrat və səhiflər də müqəddəsdir)

Bəziləri iddia edir ki, Quranın müqəddəsliyini təsdiq edən birbaşa ayə yoxdur. Lakin belə deyildir. Quranın müqəddəsliyinə birbaşa dəlalət edən ayələr mövcuddur. Həmin ayə həm də isbat edir ki, Qurandan öncə nazil olan Tövrat, İncil, Zəbur və digər səhiflər də müqəddəsdir. Söhbət “Bəyyinə” surəsi 2-ci, “Əbəsə” surəsi 13 və sair bu qəbildən olan ayələrdən gedir. Həmin ayələri oxuyaq:

“(Bu dəlil isə) pak səhifələri (onlara) oxuyan , Allah tərəfindən göndərilmiş peyğəmbərdir.” (“Bəyyinə” surəsi, 2)

“(Bu Quran) çox dəyərli və şərəfli səhifələrdə və yazılardadır.” (“Əbəsə” 13)

 Müqəddəs kitabımızda Allah səhifələri “pak”, “hörmətli” və “şərəfli səhifələr” adlandırır. Bilirik ki, “müqəddəs” sözünün məna çalarlarından biri də “pak”, “hörmətli”, “şərəfli” deməkdir.

Öncəki səhifələr niyə müqəddəsdir? Həmin ayələrin davamında var. Çünki, Allah tərəfindən nazil olub və orada ilahi hökmlər vardır. (Bax: “Bəyyinə” surəsi, 3)

“Bəyyinə” surəsində səhiflərin paklığına dəlalət edilir. Sözün qısası Quranın söz açdığı o paklıq və hörmətli olmağı elə müqəddəslik deməkdir. Quranın bu ayələrinə əsasən Qurandan öncə peyğəmbərlərə nazil edilmiş kitab və səhifələr də müqəddəsdir. Bəli, Tövrat, Zəbur, İncil də müqəddəsdir

Beləliklə Quran “Quranın müqəddəsliyinə dair Quranda heç bir ayə yoxdur” deyənlərin yalanını üzə çıxartmış oldu. Bəli Quranda dəlil var! Sadəcə görmək istəmirsən. Çünki, sən müqəddəs Quranda eyib ardıncasan. Sən görmək istədiyini görmək istəyirsən.

Mahir Şəkərov

İlahiyyatçı, araşdırmaçı.

Oxu 889 dəfə